Vandfiltre

Det vand vi anvender i vores drikkevandskølere og i vores kaffemaskiner og automater, hentes op fra Danmarks undergrund og
indeholder store mængder kalk også kaldet vandets hårdhedsgrad.
Hårdhedsgraden i Danmark er forskellige i landsdelene, hvor der på Sjælland – omkring hovedsstadsområdet –
er meget hårdt vand med et snit på 22 gr. dH og i Jylland er hårdt vand på ca. 10 gr. dH.

Vi anvender kalkfiltre fra BWT og Brita til reducering af kalkindholdet i vandet.
Med et kalkfilter monteret forlænger du levetiden på dine maskiner og automater og sparer penge på reparationer.
I tilfælde af tvivl om vandets kalkindhold, laves test hvor hårdheden fastslås, så filtret kan indstilles korrekt.

Pesticider og skadelig stoffer i vandet.
Vandets rejse gennem jordlagene er ca. 50 år undervejs, før det når drikkevands magasinerne under jorden.
Vandværkerne har flere boringer hvorfra vandet tages op og renses.

Grundet de høje krav i Danmark har vi verdens bedste drikkevand.
Men i nogle tilfælde kan vandet blive forurenet af sprøjtegifte og andre skadelige stoffer.
Som almindelig forbrugere kan man montere et kulfilter på sit drikkevand og derved få rent vand.
Kulfiltret fjerner skadelige stoffer som f.eks. pesticider, okker, dårlig lugt og smag.

Aktiv kulfilter anvendes i alle vores drikkevandskølere.